•  HOTLINE: 0908 865 689
  •  EMAIL:hungle15995@gmail.com

Tôi đã 50 tuổi rồi liệu có trồng răng Implant được không?

Việc trồng răng Implant thì tuổi tác không có gì trở ngại nên bạn có thể yên tâm trồng răng. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo sức khỏe phải tốt thì quá trình cấy ghép, trồng răng mới thành công.

DKSOFT-Giải pháp Web số 1 Việt Nam