•  HOTLINE: 0908 865 689
  •  EMAIL:hungle15995@gmail.com

Máy X- quang Cone Beam CT 3D

Máy X - quang Cone Beam CT 3D cho chất lượng hình ảnh không gian 3 chiều, hiện đại, giúp ích nhiều trong điều trị.
Máy X - quang Cone Beam CT 3D cho chất lượng hình ảnh không gian 3 chiều, hiện đại, giúp ích nhiều trong điều trị.

DKSOFT-Giải pháp Web số 1 Việt Nam